ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ 2021

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ 2021

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಕೋಶವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಕೆದಾರರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶವು 5 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಕಿವಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒದಗಿಸಿದೆ.